Meno a priezvisko
e-mail adresa
 
      
 
   
JUDr. Jiří Choutka Advokátska kancelária
Poskytovanie právneho poradenstva Spracovanie právnych rozborov Analýza právnych problémov Zostavovanie listov a prehlásení Vedenie konaní v mene klienta Obhajovanie klienta
Naša advokátska kancelária úspešne vykonáva investigatívnu  advokátsku činnosť založenú na dôslednom analitickom posúdení problematiky z právneho hľadiska. Spoločnostiam a jednotlivcom  ponúkame najmä :
Právne poradenstvo
Poskytujeme služby právneho poradenstva. V prípade záujmu  nám pošlite Vašu požiadavku.
designed by FalconSoft 
Všetky práva vyhradené © 2012  Advokátska kancelária JUDR. Jiří Choutka 
Člen Slovenskej advokátskej komory pod čís. 6342 na základe splnenia podmienok  členstva v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a zákona č. 455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Člen Slovenskej spoločnosti  pre medzinárodné právo, Bratislava.
Poskytujeme komplexné právne služby založené na klientskej  báze, zastupujeme klientov v konaní pred súdmi, orgánmi  verejnej moci, štátnej správy a inými právnymi subjektmi.  Klientom poskytujeme právne rady a právnu pomoc, právne  rozbory a analýzu, správu majetku, korporátnu agendu, ďalej  spisovanie listín o právnych úkonoch a vypracúvanie zmlúv. 
Kontaktné informácie
Advokátska kancelária  JUDr. Jiří Choutka Štúrovo námestie 121 911 01 Trenčín
mobil.: tel/fax: mail: ičo: dič:
0918 886 616 032 744 01 26 office@achoutka.sk 42277981 1071140895
Účinne uplatňujeme záujmy klienta a striktne dodržiavame  zákonnú ochranu jeho práv. Dôraz kladieme na serióznosť,  vzájomnú dôveru a budovanie dlhodobých vzťahov.   Zaisťujeme úzku spoluprácu s odbornými konzultantmi,  notárom, audítormi, daňovými a ekonomickými poradcami.
Odmeny za poskytnuté právne služby a poradenstvo účtujeme podľa dohody  uzavretej v zmysle platnej Vyhlášky Min. spravodlivosti SR č. 655/2004 Z z.  o   odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. 
Za svoju prácu nesieme plnú zodpovednosť.
Banka: č.ú.:
SBERBANK Slovensko A.S. pobočka Trenčín 3250463618/3100